Hopp til innhold

Tilbakeføring og gjenreising av Mettestua

Høsten 2014 ble bygningsdelene til Mettestua fraktet fra Norsk Folkemuseum på Bygdø tilbake til Sø-Disi. Lokal tømmertransportør, Lars Helge  Sæterholen, Disenå, sto for frakten.

 

Høsten 2014 hogde vi tømmer i gardens skog til erstatningsvirke i Mettestua. Alle takåsene, noen stokker i veggene samt gulvet i det store rommet i andre etasje måtte erstattes med nytt tømmer. Entreprenøren Ove Nygård var engasjert i dette arbeidet, og vi hadde samtaler med ham om hvilke busker (altså trær!) som egnet seg best til dette virket. Stokkene måtte barkes, og det ordna vi selv, med rå muskelkraft (kremt).

 

 

Bygningsdelene ble stablet og lagret hos oss på Sø-Disi gjennom vinteren, våren og sommeren.

Her er bilde av noe av tømmeret. Dette er skåret i såkalte halvkløyvinger, det vil si stokker som skal brukes som gulv i andre etasje (og som blir taket i første etasje). Plankene er til bruk på taket og i svalgangen (fase to av prosjektet). Til skjæringa av stokkene ble det også benyttet lokale krefter; Sørli Sag på Disenå.

Opprinnelig skulle vi bygge en tørrmurt kjeller lik den som hadde vært under bua før den ble flyttet. I tillegg var de to-tre nederste stokkene rundt hele bua gravd ned i bakken. Selv om det er sandjord hos oss, er ikke dette spesielt greit i forhold til å ta vare på bygget. Når vi gravde til fundamentet viste det seg også at grunnvannet sto høyt akkurat her. Etter mye avveining frem og tilbake, og etter rådføring med fagfolk, ble det bestemt at vi skulle støpe såle, og lafte bua oppå den. Dette ble gjort våren 2015. I løpet av sommeren, mens støpen tørket, ble såla brukt til litt alternative sysler:

Høsten 2015 kom tømrere fra Erik Jernberg AS, et lokalt tømrerfirma med adresse Nord-Odal. Nå starta arbeidet med å gjenreise laftekassa. Og bare for å ha sagt det; uten disse erfarne tømrerne, hadde ikke Mettestua stått her i dag!!

Her kommer noen daterte bilder som viser progresjonen:

 

Bilde tatt 1. september 2015

 

 

Bilde tatt 29. september 2015

Bildet tatt 16. oktober 2015

Bildet tatt 21. oktober 2015

Senere på høsten dekket Sverre og Cathrine taket med bølgeblikk, og Sverre snekra provisoriske dører og dekka til vindusåpningene. Slik var en julepyntet Mettestue 17. desember 2015:

Videre arbeid på Mettestua kan du lese om i neste innlegg.